در صورتی که تمایل به نشر تبلیغات خود در سایت یا کانال تلگرام تکانه دارید، برای اطلاع از شرایط نمایش تبلیغ به آیدی تلگرام نماینده تیم تکانه یا به ایمیل تکانه در خواست خود را اسال نمایید.

سایت تکانه:

tkane.ir

آیدی تلگرام نماینده تیم تکانه:

@tkane_alpha

ایمیل تکانه: 

tkane.ir@gmail.com