سلام

بعضی از کتاب های ارسال شده با فرمت DjVu هستند. 

برای باز کردن این فایل نرم افزار WinDjview را از این  لینک  میتوانید دریافت کنید.