کتاب 200 مسئله شگفت انگیز فیزیک یکی از منابع خوب برای فهم مسائل دشوار فیزیک و ایجاد نگرشی متفاوت برای علاقه مندان و المپیادی هاست.
  • ویزگی کتاب
یکی از ویزگی های خوب این کتاب وجود بخش راهنماست، یعنی این کتاب علاوه بر مسائل و جواب آن ها قسمتی برای به راهنمایی ها دارد که در آن برای حل مسائل یک توضیح کوتاه و مفید نوشته شده است در ضمن این کتاب به گونه ای نوشته شده که نیازی به ریاضیات قوی ندارد (البته اگر ریاضیاتتان قوی باشد خیلی بهتر است)
  •  مخاطب کتاب
همانطور که گفتیم مخاطب این کتاب علاقه مندان به فیزیک،المپیادی ها و توسعه دهندگان فیزیک هستند
  • مباحث کتاب
در کتاب 200 مسئله شگفت انگیز فیزیک به طور پیوسته و بدون جدا کردن مباحث تقریبا به همه مباحث فیزیک کلاسیک اشاره شده
  • دانلود کتاب
از اینجا میتوانید نسخه انگلیسی کتاب را دانلود کنید
(برای یاز کردن این نوع فایل به برنامه DjView دارید.برنامه را از اینجا دریافت کنید)