• مسئله

دو قطار هر یک با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت به سوی هم حرکت می کنند وقتی فصله بین دو قطار 60 کیلومتر است.پرنده ای با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت از جلوی قطار اول بلند می شود و به سمت قطار دوم می رود و در لحظه ای که به قطار دوم می رسد با با همان سرعت به سمت قطار اول می رود و این کار ادامه پیدا می کند.پرنده پیش از رسیدن دو قطار به هم جه مسافتی را طی می کند؟

(کتاب فیزیک هالیدی) 

 

 

  • جواب 

اولین راهی که به ذهن میرسد این است که دنباله ای از دفعات رفت و آمد و زمان آن بنویسیم! ولی این راه طولانی است و راه بهتر این است که بگوییم که همیشه سرعت پرنده 60 کیلومتر بر ساعت است و تا وقتی که این دو قطار به هم برسند 1 ساعت گذشته-چون سرعت نسبی دو قطار 60 کیلومتر بر ساعت و فاصله آن ها هم 60 کیلومتر است- پس کلا پرنده یک ساعت با سرعت ثابت 60 کیلومتر بر ساعت در حال پرواز بوده در نتیحه در این مدت 60 کیلومتر پرواز کرده است.