• روش نیوتون
در کل این روش به این صورت است که ابتدا عددی (تقریبا!) دلخواه در نظر می گیریم و با حساب کردن چند رابطه ریاضی به جواب نزدیک و نزدیک تر می شویم.
  1. همانگونه که در شکل مشاهده می کنید در این روش یک x به دلخواه انتخاب می کنیم. ( البته باید معقول باشد مثلا اگر حدس می زنیم که جواب نزدیک 2 است ، عدد اولی را خیلی دور انتخاب نکنیم تا زودتر به جواب برسیم) 
  2. سپس در همان نقطه از تابع مشتق می گیریم و خط مماس را امتداد می دهیم
  3. در نقطه بر خورد امتداد خط مماس دو باره از تابع مشتق میگیریم و این کار را تا وقتی به عدد تقریبا ثابتی رسیدیم انجام میدهیم
  4. و نهایتا آن عدد ثابت همان جواب معادله است
 
 
و این روش را به این صورت می توان خلاصه کرد:
حل سریع با ماشین حساب مهندسی:
  1. ابتدا از تابع در x مشتق می گیرید و یه گوشهای یادداشت می کنید
  2. سپس عدد  دلخواه خود را تایپ می کنید و = را میزنید تا به عنوان ans ذخیره شود
  3. بعد هم عبارت  را می نویسد و پشت سر هم = را میزنید تا به عدد خاص همگرا شود و به جواب برسید  
  • معایب:
  1. معادلات پارامتری را نمی توان با این روش حل کرد
  2. بعضی از توابع ممکن است خیلی دیر همگرا شوند
منتظر روش بعدی باشید...
(فایل تابعی که با فرمت .gif ارسال شده برگرفته از ویکی پدیا است)