• مسئله

 

آلیاژی از ترکیب دو فلز 1و2 با چگالی های p  و 3p به گونه ای ساخته شده که 80% حجم آن را فلز 1 و بقیه را فلز 2 تشکیل داده است. چگالی این آلیاژ را بر حسب p بیابید(p همان "رو" ،نماد چگالی است)

(ارسال شده توسط "ماهان")

 

 

  • جواب

خیلی ساده...

با توجه به تعریف چگالی: