• محتوا این مجموعه:
 1. سوالات پایان ترم دانشگاه شریف: حدود 10 سری سوال پایان ترم
 2. سوالات پایان ترم دانشگاه تهران: 4+2 سری سوال پایان ترم ( 2 سری با جواب کامل)
 3. سوالات پایان ترم دانشگاه  علم و صنعت: 5 سری سوال پایان ترم  
 4. سوالات مهم کتاب مکانیک دکتر عقدایی + حل کامل (18 صفخه)
 5. مجموعه کامل تکالیف دانشگاه تهران به همراه جواب (115 صفحه)
 6. چند سوال و مثال بسیار پر تکرار و مهم حل شده از کتاب های مکانیک 
 7. چند سوالی برای آموزش نحوه المان گیری و غلتش و لغزش
 • مباحث این مجموعه:
 1. برخورد 
 2. تکانه خطی و زاویه ای
 3. کار و انرژی
 4. گشتاور
 5. ممان اینرسی
 6. مرکز جرم
 7. دینامیک دورانی
 8. ترمودینامیک
 9. و اندکی از مباحث میانترم فیزیک 1

دریافت قسمت اول (موارد اول تا سوم از محتوا ذکر شده) (550 تومان)

دریافت قسمت دوم (موارد چهارم تا آخر از محتوا ذکر شده) (1950تومان)

دریافت مجموعه کامل (2400 تومان)

توضیحات:

موارد 1 تا 4 به صورت پراکنده در شبکه های اجتماعی وجود دارد. مبلغ اعلام شده صرفا برای جمع آوری و مرتب کردن سوالات است.

سوال، پیشنهاد و انتقاد: تماس باما