• مسئله

 

فوران آب با زاویه مورب، مطابق شکل به ناودان افقی با مقطع نیم دایره برخورد می کند.فواره آب و خطی که از مرکز ناودان خارج می شود در صفحه قائم قرار دارد.نسبت مقدار خروجی آب در دو سر ناودان را بر حسب زاویه بیابید.(مسئله 74 کتاب 200 مسئله شگفت انگیز فیزیک)

 

  • جواب

پایستگی جرم، انرژی، تکانه و قانون برنولی همگی در یک مسئله!

ابتدا این 4 معادله را می نویسیم(به همین ترتیب معادلات نوشته شده اند). نکته جالب اینجاست که برنولی نشان می دهد که سرعت های ورودی و خروجی همگی با هم برابرند. و در آخر با حل این چند معادله به جواب می رسیم.

(در آینده ان شاء الله بیشتر در مورد برنولی توضیح می دهیم)